Bianca Gelink

2.kandidat, forhåndskumulert, Medieproduksjon og landbruksentusiast

- Min visjon for MDG i Ås kommune er å bidra til en langsiktig og bærekraftig tankegang i hele kommunen, med fokus på verdiskapning og fellesskap.

Om Bianca

  • Bianca K. Wathne Gelink er 32 år.
  • Født og oppvokst i Bergen.
  • Halvt nederlandsk.
  • Bodd i Ås siden 2012.
  • Utdanning: Mastergrad i naturbasert reiseliv fra NMBU. Høgskolelektor.
  • Jobb: Frilans med tv-produksjon, og landbruk- og matproduksjon.
  • Interesser: friluftsliv og naturliv, norsk matproduksjon, kulturhistorie og landbruk. Politisk fokus: klima og miljø selvfølgelig, men spesielt jordvern og lokal matproduksjon og verdiskapning. Men og nøkkelord som fellesskap, frivillighet, solidaritet og bærekraft på lokalt plan.
  • Sitter i dag i kommunestyre på 2.plass og i HOK (Hovedutvalg for oppvekst og kultur). Sittet i styret i MDG Ås siden 2013 og vært pådriver for Grønn Festival.