Ulrika Jansson

5.kandidat, forhåndskumulert, Biolog

- Min visjon for MDG i Ås kommune er å bidra til å styrke livskvalitet og folkehelse gjennom å satse på kultur og bevare viktige naturområder for friluftsliv. Jeg vil at politikerne i Ås skal samarbeide om gode løsninger for å begrense store voksesmerter i de kommende årene.

Om Ulrika

  • 42 år
  • Født og oppvokst i Hudiksvall, og har deretter bodd i Uppsala og Umeå i Sverige og i Ås, Norge
  • Bodd fast i Ås siden 2008
  • Utdanning: Mastergrad i biologi fra Uppsala Universitet og doktorgrad i økologi fra Umeå Universitet.
  • Jobb: Økolog. Jobber med biologiske utredninger for kommuner, fylkesmenn, statlige myndigheter, private utbyggere etc.
  • Interesser: Folkmusikk, friluftsliv og natur.
  • Politisk fokus: Naturen som læringsareana for skoler og barnehager og dens funksjon for livsmestring for eldre og syke. Gjøre det enkelt å være miljøbevist og ta gode valg for klimaet, miljøet og egen helse
  • Politisk engasjement: Sitter i dag som lokallagsleder for MDG Ås og som 3. vara både i hovedutvalg for helse og sosial og i klima- og miljøutvalget