Kommunestyret og hovedutvalg

april 2, 2019

Werner Wilhelmsen
Kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø

Bianca Wathne Gelink
Kommunestyret og hovedutvalg for oppvekst og kultur

Erik Wegge
Kommunestyret og formannskapet

Steinar Antonsen
Hovedutvalg for helse og sosial