Ås MDG har fire representanter i kommunestyret i tillegg til medlemmer i alle politiske hovedutvalg. I Ås kommune er Martin Løken varaordfører. Vi er en del av flertallsstyret i Ås, og ble enige med Rødt, SV, Venstre, Ap og KrF om en samarbeidsavtale etter lokalvalget i 2019. Miljøpartiet De Grønne i Ås hadde en prosentandel på 12,1 % i kommunevalget 2019. Ås MDG er et av de største lokalpartiene for MDG nasjonalt med rundt 110 medlemmer, og vi jobber nå hardt for å gjennomføre grønn lokalpolitikk.