Ås MDG har tre representanter i kommunestyret i tillegg til medlemmer i alle politiske hovedutvalg. Vi er en del av flertallsstyret i Ås, og ble enige med Rødt, SV, Venstre og Ap om en samarbeidsavtale etter lokalvalget i 2015. Miljøpartiet De Grønne i Ås hadde en prosentandel på 7,5 % i kommunevalget 2015. Ås MDG er et av de største lokalpartiene for MDG nasjonalt med rundt 90 medlemmer, og vi jobber nå hardt for å gjennomføre grønn lokalpolitikk.