Styret

Styremedlemmer
Styreleder: Ulrika Jansson
Nestleder: Gunnar Bengtsson
Sekretær: Ragnar Nese
Kasserer: Steinar Antonsen
Styremedlem: Julia Frisk Brendehaug
Styremedlem Camilla Sæbjørnsen
Styremedlem: Kristoffer Robin Haug (ikke på bildet)
Grønne studenter: Tor Malnes Grobstok (Ikke på bildet)
Grønne studenter: Martine Hana Løken (Ikke på bildet)

Valgkomité
Liv Anna Lindmann
Bianca Gelink
GU representant

Revisor
Erik Hagen

 

 

Ragnar Nese, Sekretær

Ragnar har jobbet i flere år med forskjellige felt innenfor havbruk, ledelse og subsea-teknologi før etterutdannelse resulterte i en mastergrad i Naturforvaltning fra NMBU der sjøørretens vannmiljø er i fokus. Miljøengasjementet har alltid vært sterkt og han brenner for kompetansebaserte avgjørelser i politikken og rettferdig fordeling av godene i utviklingen av samfunnet. Kvalitet fremfor kvantitet, livskvalitet fremfor forbruk. Han mener vi bør tenke oss nøye om før vi forbruker arealer og heller bør verne om de verdiene vi har. Engasjert i flere foreninger der økonomisk systemendring, biologisk mangfold og det gode livet er i fokus.

Ulrika Jansson, styreleder

Ulrika er født og oppvokst i Hudiksvall, og har deretter bodd i Uppsala og Umeå i Sverige og i Ås, Norge. Hun har bodd fast i Ås siden 2008 Ulrika har en mastergrad i biologi fra Uppsala Universitet og doktorgrad i økologi fra Umeå Universitet. Hun jobber med biologiske utredninger for kommuner, fylkesmenn, statlige myndigheter, private utbyggere etc. Interesser er folkemusikk, friluftsliv og natur. Ulrikas visjon for MDG i Ås kommune er å bidra til å styrke livskvalitet og folkehelse gjennom å satse på kultur og bevare viktige naturområder for friluftsliv.