Styret

Styremedlemmer
Leder: Gunnar Bengtsson
Nestleder: Selma Sollihagen
Kasserer: Steinar Antonsen
Medlemsansvarlig: Magnus Dybdahl
Styremedlem: Julia Frisk Brendehaug
Styremedlem: Anders Often
Grønne Studenter: Åsmund Godal Tunheim

Valgkomité
Martin Løken
Åsmund Godal Tunheim
Ane Gyri Sjøvik

Revisor
Erik Hagen