Styret

Styret i Ås MDG:

Kontakt med styret: aas@mdg.no

Leder: Ingunn Bohman

Sekretær: Erik Wegge Bergvik

Kasserer: Steinar Antonsen

Styremedlemmer:

Steffen Emhjelle
Anders Often
Bianca K. Wathne Gelink
Werner Wilhelmsen
Jonathan G. Lindholt
Representant Ås Grønne studenter

Vara: Grethe Antone Nilsen
Åpen plass i styret: Svein B. Sandvik

Våre folkevalgte:

Øystein Westerhagen Milvang, representant i kommunestyret: oysteinwm@mdg.no

Ola Hanserud, utvalget for miljø og teknikk: ohanserud@mdg.no