Styret

Styremedlemmer
Leder: Selma Sollihagen
Nestleder: Gunnar Bengtsson
Kasserer: Steinar Antonsen
Medlemsansvarlig: Anders Bjørge Hermstad
Styremedlem: Eva Helene Nagelhus
Styremedlem: Ragnar Joakim Nese
Grønne studenter: Pernille Fritheim

Valgkomité
Ulrika Jansson
Camilla Sæbjørnsen
Pernille Fritheim

Revisor
Erik Hagen