Nyheter

Togparkering, siste nytt, desember 2015

Innspill fra NSB, de forskjellige kommuner og  fylkesmannen er samlet i et notat. Ikke uventet er det ikke bare i Ås Jernbaneverket planlegger å anlegge togparkerin...

Ås MDG sin kommuneliste for 2015 er levert!

Nominasjonsmøte Ås Miljøpartiet De Grønne for kommunevalget høsten 2015 

10.03.2015, Åsgård

Det var 11 stemmeberettigede.

Ås MDG

Ås MDG har tre representanter i kommunestyret i tillegg til medlemmer i alle politiske hovedutvalg. Vi er en del av flertallsstyret i Ås, og ble enige med Rødt, SV,...

Åsmåsan bør vernes

Styremedlem i Ås MDG, Werner Wilhelsem, skrev et viktig leserinnlegg i Ås Avis angående myren Åsmåsan i lokalmiljøet til Ås sentrum. Åsmåsan er i dag et vikti...

Grønn Festival 2015

Grønn Festival er et arrangement der vi samler aktører, bedrifter og privatpersoner som ønsker å bidra til en grønnere hverdag og det grønne skiftet. Vi in...