MDG skoleringshelg

Er du medlem i MDG eller ønsker å jobbe for at MDG får flest mulig stemmer i lokalvalget i september? Da må du melde deg på skoleringshelg 🙂

april 17, 2019

– Du blir kjent med partiets ideologi, historie, og oppbygning, samt får en innføring i hvordan et lokallag fungerer og hvordan man jobber politisk.
– Du får mer kunnskap om standtrening og verving, argumentasjonsteknikk, samt motarbeide hersketeknikker.
– Du får en innføring i MDGs valgkamp 2019 gjennom politikk og hovedsaker.

Program:

Fredag 10.mai
18-21: Grønt Grunnkurs del 1, Grønn ideologi, historie og samarbeidspartnere. Grønn politikk
21.00: Sosialt samvær

Lørdag 11.mai
09-12: Grønt grunnkurs Del 2: Organisasjonen vår, Lokallagsarbeid og påvirkning
12-13: Lunsj
13-16: Valgkampkurs del 1: MDG i valgkamp: 2019 og Politikk og MDGs hovedsaker

Søndag 12.mai
10-12: Grønt grunnkurs del 3: Kommunikasjon, Argumentasjonsteknikk og motarbeide hersketeknikk
12-13: Lunsj
13-15: Valgkampkurs del 2: Standtrening og verving og Skrivekurs
15-15.30: Oppsummering og inspirasjon

Bindende påmelding ved å sende melding til camedillus@gmail.com før 1.mai.