Fotocredit:

Konstituert i Ås kommune!

Nå er vi konstituert i Ås kommune! 💚
Og FOR en gruppe vi er!

oktober 23, 2019

Kommunestyremedlemmer: Liv Anna, Tor Malnes Grobstok, Bianca Wathne Gelink og Martin Løken (Bilde)

1. vara til komité for kommunale byggeprosjekter: Ragnar Redwine
1. vara til hovedutvalg for teknikk og plan: Ane Gyri Sjøvik
1. vara til hovedutvalg for næring og miljø: Selma Sollihagen
4. vara til hovedutvalg for helse og sosial: Steinar Antonsen
8. vara til hovedutvalg for teknikk og plan: Margit Fausko
9. vara til hovedutvalg for oppvekst og kultur: Ulrika Jansson
9. vara til hovedutvalg for næring og miljø: Anders Hermstad

Gratulerer med vervene alle sammen