Nyheter

MDG har fått nytt styre

Nytt styret er valgt for MDG Ås

...

Ås MDG

Ås MDG har fire representanter i kommunestyret i tillegg til medlemmer i alle politiske hovedutvalg. I Ås kommune er Martin Løken varaordfører. Vi er en del av fle...

Årsmøte i Ås MDG 4. februar 2019

Velkommen til årsmøte og nominasjonmøte i Ås MDG!

Tid: 17-20 (Suppe serveres 16.30 til alle som kommer)
Plass: Sørhellinga, Høgskoleveien 12, Ås

Togparkering, siste nytt, desember 2015

Innspill fra NSB, de forskjellige kommuner og  fylkesmannen er samlet i et notat. Ikke uventet er det ikke bare i Ås Jernbaneverket planlegger å anlegge togparkerin...

Ås MDG sin kommuneliste for 2015 er levert!

Nominasjonsmøte Ås Miljøpartiet De Grønne for kommunevalget høsten 2015 

10.03.2015, Åsgård

Det var 11 stemmeberettigede.

Åsmåsan bør vernes

Styremedlem i Ås MDG, Werner Wilhelsem, skrev et viktig leserinnlegg i Ås Avis angående myren Åsmåsan i lokalmiljøet til Ås sentrum. Åsmåsan er i dag et vikti...