Nyheter

MDGs ordførerkandidat – artikkel fra Ås avis 08.01.19

MDG-politiker  og nyvalgt 1.kandidat Martin Løken mener politikken for snøbrøyting må snus opp ned.

...

MDG har fått nytt styre

Nytt styret er valgt for MDG Ås

...

Ås MDG

Ås MDG har fire representanter i kommunestyret i tillegg til medlemmer i alle politiske hovedutvalg. I Ås kommune er Martin Løken varaordfører. Vi er en del av fle...

Årsmøte i Ås MDG 4. februar 2019

Velkommen til årsmøte og nominasjonmøte i Ås MDG!

Tid: 17-20 (Suppe serveres 16.30 til alle som kommer)
Plass: Sørhellinga, Høgskoleveien 12, Ås

Togparkering, siste nytt, desember 2015

Innspill fra NSB, de forskjellige kommuner og  fylkesmannen er samlet i et notat. Ikke uventet er det ikke bare i Ås Jernbaneverket planlegger å anlegge togparkerin...

Ås MDG sin kommuneliste for 2015 er levert!

Nominasjonsmøte Ås Miljøpartiet De Grønne for kommunevalget høsten 2015 

10.03.2015, Åsgård

Det var 11 stemmeberettigede.

Åsmåsan bør vernes

Styremedlem i Ås MDG, Werner Wilhelsem, skrev et viktig leserinnlegg i Ås Avis angående myren Åsmåsan i lokalmiljøet til Ås sentrum. Åsmåsan er i dag et vikti...