Årsmøte i Ås MDG 4. februar 2019

Velkommen til årsmøte og nominasjonmøte i Ås MDG!

Tid: 17-20 (Suppe serveres 16.30 til alle som kommer)
Plass: Sørhellinga, Høgskoleveien 12, Ås

januar 24, 2019

Årsmøtet er åpent for alle. Vi håper så mange som mulig kommer og håper på en god debatt på årsmøtet. Stemmerett har alle medlemmer i Ås MDG og medlemmer av sideorganisasjonene (Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom) som har betalt kontingent inneværende eller foregående år og som bor i Ås kommune. Nye medlemmer har stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er betalt. Husk å betale medlemskontingenten for 2019.

Innkalling og sakspapirer kan lastes ned her:
https://drive.google.com/drive/folders/1aPwxmCerjhWMHaHpD3c6v9o3XyO8iA1E?usp=sharing

Vel møtt til årets samling med grønn politikk i fokus!