Ås MDG

Ås MDG har tre representanter i kommunestyret i tillegg til medlemmer i alle politiske hovedutvalg. Vi er en del av flertallsstyret i Ås, og ble enige med Rødt, SV, Venstre og Ap om en samarbeidsavtale etter lokalvalget i 2015.

Miljøpartiet De Grønne i Ås hadde en prosentandel på 7,5 % i kommunevalget 2015. Ås MDG er et av de største lokalpartiene for MDG nasjonalt med rundt 90 medlemmer, og vi jobber nå hardt for å gjennomføre grønn lokalpolitikk.

 

 

august 1, 2015

Styret i Ås MDG 2015:

Kontakt med styret: aas@mdg.no

Leder: Ingunn Bohman

Sekretær: Erik Wegge Bergvik

Kasserer: Steinar Antonsen

Styremedlemmer:

Steffen Emhjelle
Anders Often
Bianca K. Wathne Gelink
Werner Wilhelmsen
Jonathan G. Lindholt
Representant Ås Grønne studenter

Vara: Grethe Antone Nilsen
Åpen plass i styret: Svein B. Sandvik

Våre folkevalgte:

Øystein Westerhagen Milvang, representant i kommunestyret: oysteinwm@mdg.no

Ola Hanserud, utvalget for miljø og teknikk: ohanserud@mdg.no