Åsmåsan bør vernes

Styremedlem i Ås MDG, Werner Wilhelsem, skrev et viktig leserinnlegg i Ås Avis angående myren Åsmåsan i lokalmiljøet til Ås sentrum. Åsmåsan er i dag et viktig nærmiljø for friluftsliv og aktivitet, den er et CO2 lager hvor CO2 vil bli frigitt om den bygges ut, den representerer biologisk mangfold i et landskap dominert av landbruk og den er viktig for å hindre flom og vannføring til infrastruktur og jernbane. Åsmåsan med sin betydning i Ås er et symbol på de 1/3 av myrene i Norge som i dag er borte for all tid.

april 5, 2015