Fotocredit:

Dialogmøte om Ås sentralområde

Vi har blitt invitert til dialogmøte med Ås kommune. Vi kommer til å fokusere på pollinatorvennlige grøntarealer i Ås. Hadde ikke dette vært et flott syn i Rådhusparken?

februar 20, 2019

Ås MDG skal snakke om viktigheten av insektsvennlig arealforvaltning i forbindelse med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde, med spesiell vekt på arbeidet med infrastruktur, grønnstruktur og bruk av kvalitetsprogram. Dette er et åpent møte og vil være i lille sal den 7.mars kl 16.30.