Ås MDG sin kommuneliste for 2015 er levert!

Nominasjonsmøte Ås Miljøpartiet De Grønne for kommunevalget høsten 2015 

10.03.2015, Åsgård

Det var 11 stemmeberettigede.

Anders Often ble valgt som referent

Ulrika Jansson ble valgt som tellekorps

Nominasjonskomiteen ved Steinar Antonsen, Anders Often & Jon Hoel hadde forsøkt å få til en jevn kjønnsfordeling uten at dette helt hadde latt seg gjøre. Det var satt opp ei liste på 23 personer. Det ble vedtatt å kumulerte de seks øverste plassen.

Den vedtatte lista er:

1. Ingunn Bohmann

2. Erik Wegge Bergvik

3. Werner Wilhelmsen

4. Bianca Wathne Gelink

5. Jan Hoel

6. Steinar Antonsen

7. Thea Marie Rognli

8. Jonathan G. Lindholt

9. Veronica K. Olsen

10. Steffen Emhjellen

11. Anders Often

12. Oda Sophie Dahle

13. Grethe A. Nilsen

14. Espen Olsen

15. Helene Flakke

16. Zakarias Orrall

17. Øystein W. Milvang

18. Ola Hanserud

19. Katrine Kalleklev

20 Svein Elias Gautefall

21. Petter Lilleengen

22. Oddvar Haugen

23. Kristiane Brudevoll

10.03.2015, ref. Anders Often

august 5, 2015