De Grønne i Ås og Grønne studenter kutter 66 middager i valgperioden!

Ti medlemmer av De Grønne og Grønne Studenter dropper kjøtt i valgkampen for å veie opp for klimaavtrykket fra eget valgkampmateriell.

august 14, 2019

ÅS: Det manglet ikke på kommentarer da MDG Ås sin valgkampavis dumpet ned i postkassa til folk i forrige uke.

– Dette var lite gjennomtenkt. Noen ganger sier man at målet helliger midlet, men den holder ikke her MDG, var en av kommentarene på Facebook-siden Politikk i Ås.

66 kjøttmiddager

MDG trommet sammen medlemmene for å komme opp med en kreativ måte å møte kritikerne på.

– Vi ble utfordret på hvor mye CO2-utslipp valgkampavisa vår lager, og hvor mange kjøttmiddager den tilsvarer, sier 1. kandidat Martin Løken i partiet.

Ifølge partiets egne beregninger står avisen for utslipp som tilsvarer om lag 66 kjøttmiddager. 

– Det skal sies at det er mange faktorer og komplisert å regne, og at det derfor er stor usikkerhet knyttet til tallet. Uansett bestemte en gjeng her seg for å spise vegetarisk for å «veie opp» for utslippene av alt valgmateriell vi har. Å spise grønnere er tross kanskje den enkleste måten en forbruker kan kutte utslipp fra dag til dag, og plantebasert mat er dessuten en viktig ingrediens i grønn politikk, sier førstekandidat for De Grønne i Ås, Martin Løken.

Effektiv ressursutnyttelse

– Vår politikk handler i stor grad om mer effektiv ressursutnyttelse, fordi menneskeheten i dag driver rovdrift på jordas ressurser. «Earth Overshoot Day» er det vi kaller den dagen i året der vi har «brukt opp» de ressursene vi kunne tatt ut i ett helt år, hvis forbruket hadde vært på bærekraftig nivå. Den datoen rykker mot stadig tidligere på året, og i år var den 29. juli, sier Løken.

Han understreker at De Grønne ikke vil ta fra folk kjøttmiddagen, men håper derimot heller å inspirere flere til å teste ut plantebaserte alternativer.

– Å spise lokalprodusert kjøtt basert på lokale ressurser og med god dyrevelferd er selvfølgelig flott, men mesteparten av kjøttet som selges i dag har en ikke like glansbildepreget historie. Å spise mer plantebasert har store fordeler for både helse, dyrevelferd, klima og miljø. Det er en mer ressurseffektiv måte å skaffe næring på, fordi energien ikke har gått via en dyremage. Spiser vi mindre kjøtt kan vi også bruke mer av arealene til å dyrke grønnsaker og korn til menneskeføde, og mindre natur går tapt til å rydde nytt jordbruksland.

Matpolitikk

Løken mener det virkelig trengs virkelig et skifte i hvordan man tenker matpolitikk, også fordi vi har en stadig voksende verdenspopulasjon som skal føs.

– FN har uttalt at det vil trengs 60 % mer mat i 2050. Hvis vi samtidig reduserer matsvinnet, kan en befolkning som spiser mer plantebasert sørge for at vi dekker dette behovet fullstendig, sier han.

På nasjonalt plan jobber De Grønne for å kutte momsen på frukt og grønt, og heller øke den på rødt kjøtt. I Ås vil De Grønne ha en kjøttfri dag i kommunens kantiner, og dessuten anlegge skolehager ved alle Ås-skolene, slik at skolebarn tidlig får et forhold til å dyrke sin egen mat.