Politikk

De Grønne mener at det viktigste spørsmålet i politikken i dag er å jobbe sammen for å ta vare på vårt felles livsgrunnlag og ta vare på hverandre nå og i fremtiden. Grunnlaget for all vår velstand og velferd, forutsetningen for at vi skal kunne leve gode liv sammen i trygghet og frihet, er at vi lever på en planet med sunne økosystemer og med natur som har nok overskudd til at vi mennesker kan ta del i livet på jorda.

Politisk program Ås MDG 2019-2023

Politisk program Ås MDG 2015-2019