Togaksjon på Ås stasjon

Ås MDG stiller seg opp å togperrongen for å snakke med lokalbefolknigen om kollektivtilbudet.