Grønn Festival

Denne dagen kan du møte folk på stand i sentrum og lære mer om en bærekraftig livsstil. Sjekk her for mer info: www.gronnfestivaliaas.wordpress.com