Valgdagen!

På valgdagen 9. september (og 8. september i kommuner der det er todagers valg) må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019.
Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. Det vil også være mulig å finne ditt valglokale på valglokaler.no når denne oppdateres sommeren 2019.