Martin Løken

Varaordfører, leder hovedutvalg for teknikk og plan, Studerer by- og regionplanlegging ved NMBU

- Jeg ønsker at Ås kommune skal være en kommune for alle. Her skal det være lett å lykkes, og det skal være høy takhøyde - uansett hvem du er. Jeg tror at vi bygger samfunnet sammen, og at vi finner de gode løsningene i fellesskap. De fleste ser, bare de får tenkt seg litt om, at de ønsker et samfunn som bygges langsiktig og med helhet. Vår landsmoder Gro Harlem Brundtland sa at "alt henger sammen med alt". Jeg synes det var kloke ord! Samtidig er det kanskje på tide å legge til en setning: "miljø er ikke alt - men alt er miljø". Ås er allerede et fantastisk sted - og vi som bor her kan gjøre det enda bedre!

  • 33 år (født 1987)
  • Født og oppvokst i Elverum, og har vært folkevalgt der i to perioder (først for Venstre, deretter for MDG)
  • Utdanning: Innovasjon, foretaksutvikling og entreprenørskap, studerer nå By- og regionplanlegging ved NMBU (siden 2017)
  • Jobb: har jobbet som selvstendig næringsdrivende kommunikasjonskonsulent i ti år
  • Interesser: Friluftsliv, kultur, mat og folk
  • Politisk fokus: å skape et samfunn for alle. Opptatt av bærekraftig by- og tettstedsutvikling, det vil si fortetting med kvalitet, og viktigheten av å stanse bit-for-bit-nedbygging av matjord og natur. Er ellers opptatt av kreativitet og læringsglede i skolen, og mulighetene for mer grønt gründerskap og å legge til rette for småbedrifter.
  • Politisk engasjement: Varaordfører i Ås for MDG. Også leder for Ås MDGs politiske gruppe.